Đóng

Kênh truyền thống (GT)

Những thông số chính:

  • 100.000 điểm bán truyền thống (tạp hóa, xạp hàng, chợ, cửa hàng chuyên doanh)
  • Chiếm 72% tỷ trọng trong ngành bán lẻ tại Việt Nam
  • Người mua hàng ghé thăm cửa hàng truyền thống bình quân 112 lần/năm với kích cỡ giỏ hàng là 4 món hàng

Kênh truyền thống là kênh phân phối chủ đạo ở Việt Nam, do người tiêu dùng ưu tiên những điểm di chuyển thuận tiện. Họ đến những cửa hàng gần nhà, có mối quan hệ tốt với người bán hàng và cũng dễ dàng để xe. Việt Nam là nước có tỷ lệ dân số dùng xe máy chiếm 96%, do đó số hàng mua được bị hạn chế nhiều so với chở đồ bằng xe ô tô. Bao phủ kênh truyền thống đòi hỏi chi phí lao động và vận chuyển cao (do giao hàng nhỏ lẻ). Một nhân viên bán hàng có thể phục vụ 100-200 cửa hàng/tuần (tùy thuộc vào tần suất ghé thăm và thời gian phục vụ 1 điểm bán). Bình quân một nhân viên giao hàng có thể phục vụ cho 2 nhân viên bán hàng (theo mô hình bán hàng presale).

Phân phối Related