Đóng

Kênh hiện đại (MT)

Những thông số chính (Kantar Worldpanel 2016):

  • 12 chuỗi, 300 siêu thị
  • Chiếm tỷ trọng 18% của tổng thị trường hàng tiêu dùng nhanh
  • Dự báo: tỷ trọng của kênh MT sẽ lên đến 24% trong năm 2020
  • Bình quân người mua hàng ghé siêu thị 15 lần/năm với kich cỡ giỏ hàng bình quân là 15 món hàng

Kênh MT ở Việt Nam vẫn là kênh phân phối nhỏ do những hạn chế trong diện tích thuê đất, nhưng kênh này cũng đang tăng trưởng nhanh trong những năm gần đây. Người Việt đã bắt đầu quen thuộc với mô hình bán lẻ mới và với sự phát triển về hạ tầng giao thông, họ có thể di chuyển khoảng cách xa hơn để đến được siêu thị. Siêu thị có ưu điểm so với cửa hàng truyền thống là trưng bày bắt mắt, sản phẩm đa dạng (đến một chỗ mua được tất cả) và nhiều khuyến mại hấp dẫn. Nhưng giá bình quân tại siêu thị vẫn bị coi là cao và mua sắm thì mất nhiều thời gian hơn so với kênh truyền thống. Đó là một trong những nhược điểm của kênh hiện đại.

Phân phối Related