Đóng

Chili System

Username System
18201704

Kế toán tổng hợp

Chili System

Mô tả công việc: Kiểm tra chứng từ kế toán, định khoản nghiệp vụ phát sinh. Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết. Hạch toán thu nhập, chi phí,…

Xem thêm
18201704

Ra mắt dung dịch vệ sinh phụ nữ – Dr.Krizten Organics

Chili System

Tháng 05.2017 Công Ty CP MacBright H&H ra mắt dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng bọt mang thương hiệu Dr.Krizten Organics. Đây là dung dịch vệ sinh phụ nữ đầu tiên nhập khẩu từ Malaysia. Và cũng là sản phẩm hiếm hoi được sản xuất dưới dạng bọt. Các sản phẩm cạnh tranh đa…

Xem thêm
18201704

Kênh nhà thuốc (OTC)

Chili System

Những thông số chính: 57.000 nhà thuốc Chiếm tỷ trọng 60% về số điểm bán trong ngành dược Việt Nam (nhưng chỉ chiếm 30% tỷ trọng về doanh thu) Kênh OTC là một kênh không tập trung với đại đa phần các nhà thuốc là nhà thuốc nhỏ lẻ. Gần đây xuất hiện một số…

Xem thêm